Rozmerové výkresyTyp rozmerového výkresu
Prístrojová vidlica s pružnými kolíkmi, dvojpólová, BN18 B2 Š1
Prístrojová vidlica s pružnými kolíkmi, trojpólová, BN18 B3 Š1
Prístrojová vidlica s pružnými kolíkmi trojpólová BN18 B3 Š3
Prístrojová vidlica s pružnými kolíkmi, vzduchotesná, trojpólová, BNG18 B3 Š1
Prístrojová vidlica s pružnými kolíkmi, štvorpólová, BN18 B4 Š1
Zásuvka káblová, priama, netienená, BŠ18 KPN. G6
Zásuvka káblová, priama, netienená, BŠ18 KPN. G7