ŠRG20Poèet pólov konektoru
Priemer kontaktov v mm
Èíslo rozmiestnenia kontaktov
Viac info
2-pólové
1,5
5
tu
2-pólové
2,5
6
tu
3-pólové
 
1,5
2,5
1
 
tu
 
3-pólové
1,5
6
tu
3-pólové
2,5
7
tu
4-pólové
 
1,5
2,5
1
 
tu
 
4-pólové
1,5
4
tu
4-pólové
2,5
8
tu