Mnohopólové konektory kruhové

Typový rad VŠ, VŠG

Počet pólov 2÷23


Popis
Základnými kontaktnými prvkami konektoru sú nezámenne na seba navedené valcové kolíky o priemere 1,5mm, u viacpólových Ø1mm, z perovej mosadze a dutinky s pružiacim účinkom z rovnakého materiálu, oboje s pájacími zakončeniami. Tieto kontaktné členy sú podľa počtu a druhu rozmiestnenia v puzdre z lisovaného izolantu kruhového prierezu, ktoré je trvale upevnené v telese v Al zliatiny, v usporiadaní buď prírubovom, alebo ako káblová vývodka, vždy priťažiteľná prevlečou závitovou maticou, k prírubovému dielu, zaisťujúci spoj proti samovoľnému rozpojeniu v prevádzke. Káblová vývodka je naďalej vybavená záverným závitovým dielom, umožňujúcim montáž poistnej matice a výhodného dielu s odľahčovacou sponou káblu, priťažiteľnou k telesu vývodného dielu dvoma sťahovacími šróbami. Kontaktné dvojice konektorov sú z dôvodu čo najmenších prechodových odporov striebrené, u viacpólových zlatené. Všetky konštrukčné diely sú povrchovo upravené tak, aby vyhovovali podmienkam zvýšenej klimatickej odolnosti U2. Konektory sú bežne vyrábane ako netienené, niektoré typy prírubových prevedení aj ako vzduchotesné. Káblové koncovky sú bežne priame, u niektorých prevedení aj uhlové, s odklonom 90°

Norma: TP 03/35 MTP 2/70
Technické údaje
Menovité napätie        do 120V efektiv. -400Hz
Menovitý prúd            kolíky Ø1,5mm - 5 A;povrch. úpr.- Ag; prechod. odpor-4 mO
                                  kolíky Ø1mm - 3 A;povrch. úpr.- Au; prechod. odpor-10 mO
Izolačný odpor           pre hmotu podľa ČSN 64 2121.326-20MO
                                  pre hmotu podľa ČSN 64 2126.1P-200MO
Teplotný rozsah          od -60°C do +60°C (rada VŠT do +100°C)
Vzduchotesnosť         do rozdielu tlaku 100kPa (platí len pre radu VŠG)
Životnosť                   500 cyklov zasunutí a vysunutí
Rozpojovacia sila        pre kolík Ø1,5mm - 2,5÷8N
Odol. voči vibráciam   vibrácie 10+300Hz-5g; lineárne 10g; rázove 12g
Klimatická odolnosť   zvýšená-U2

Zvláštne upozornenie:
Ak chce používateľ týchto našich výrobkov na „nn“ (nízke napätie) podľa ČSN, v niektorom zo svojich výrobkov, ktoré podliehajú povinným kontrolám EZÚ alebo niektoré iné autorizované skúšobne, musí sa s týmto ústavom vopred dohodnúť o ich používaní.

Použitie
Mnohopólové kruhové konektory sú určené pre použitie v regulačnej, automatizačnej a telekomunikačnej technike, zariadenia stabilného i mobilného charakteru, signalizácie a diaľkového ovládania i v ťažkých priemyselných prevádzkach, pre ich robustnosť a zvýšenú klimatickú odolnosť. Konštrukcia konektoru umožňuje spojovanie a rozpojovanie obvodov pod napätím, nie však pri prúdovom zaťažení a to všetkými pólmi konektoru súčasne. Pri spojovaní konektoru je obzvlášť nutné dbať na správne navedenie drážky káblovej koncovky na vnútorný výstupok prírubového dielu. Rozpojovanie je nevyhnutné prevádzať striedavým povoľovaním poistnej matice a ťahom, výhradne len za teleso káblovej koncovky konektoru.